Contacteer Superfoon B.V.

Deze website wordt geƫxploiteerd door Superfoon B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan Westblaak 92 - Unit 3.26, 3012 KM Rotterdam, Nederland, telefoonnummer +31-(0)88-0880801.

Superfoon B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24235165, btw-identificatienummer NL008691903B01.

Voor contact t.a.v. DSA-gerelateerde zaken klik hier.

Naam *
E-mail *
Telefoon
Reden van contact *


Superfoon B.V. is de eigenaar en exploitant van kijktelefoon.nl en alle aangesloten websites en gerelateerde mobiele versies. Via ons contactformulier kunt u schendingen van ons websitebeleid, evenals illegale of niet-consensuele inhoud melden. We streven ernaar alle meldingen binnen zeven (7) werkdagen op te lossen en duidelijke richtlijnen te geven om herhaling van problemen te voorkomen. Als er een overtreding heeft plaatsgevonden, zullen we de juiste oplossing bepalen en de nodige maatregelen nemen. Alle inhoud die als illegaal wordt beschouwd, wordt onmiddellijk verwijderd. We ondernemen geen actie tegen andere gebruikers voor activiteiten die plaatsvinden op een ander platform of offline. In gevallen waarin geschillen over toestemming niet intern kunnen worden opgelost, worden dergelijke geschillen op onze kosten voorgelegd aan een neutrale arbitrageorganisatie. Zodra er actie is ondernomen of als er meer informatie van u nodig is, nemen we contact met u op via e-mail of een ander elektronisch bericht. We behouden ons het recht voor om geavanceerde maatregelen te nemen tegen gebruikers die (1) herhaaldelijk onze regels overtreden, of (2) zich schuldig maken aan ernstige schendingen van onze regels. Wij zijn gerechtigd en niet beperkt tot, het verwijderen van uw account en u te verbieden om kijktelefoon.nl in de toekomst te gebruiken.

Identiteit van model/persoon die je wilt rapporteren *
Beschrijf het probleem * Beschrijf in het kort het probleem met deze persoon/dit model *
Gaat deze melding over afbeeldingen van minderjarigen of slachtoffers van mensenhandel?
 

Door hieronder te tekenen, verklaart u, op straffe van meineed, dat u de persoon bent die in dit rapport wordt genoemd en dat alle door u verstrekte informatie juist en volledig is.


Handtekening


Vul de onderstaande code in om te verifiƫren dat je geen robot bent: *

*) Verplicht in te vullen

DSA-contactpunt - Europese Commissie en autoriteiten van de lidstaten

Overeenkomstig artikel 11 van de DSA heeft Superfoon B.V. [email protected] aangewezen als het enige contactpunt voor rechtstreekse communicatie met de Europese Commissie, de autoriteiten van de lidstaten en de European Board for Digital Services in verband met de toepassing van de DSA. Nederlands en Engels zijn de voorkeurstalen voor communicatie met dit contactpunt.

Zorg bij het versturen van berichten naar [email protected] dat u het volgende vermeldt:

  1. Uw volledige naam
  2. De naam van de EU-gebaseerde instantie namens wie u contact met ons opneemt
  3. Uw e-mail adres gekoppeld aan de opgegeven EU-instantie. Dit is nodig om contact met u op te nemen.

Dit contactpunt is strict voor contact met de hierboven genoemde autoriteiten. 

Heeft u andere vragen? Gebruik dan het contactformulier hierboven om contact met ons op te nemen.